PAISATGEgaspar homar, moble per la casa lleo? morera, 1903-1907
gaspar homar, moble per la casa lleo? morera, 1903-1907